TMMOB Odalar 17 Eylül 2021, Cuma

Mavi Gezegen, yerbilimleri ve yerbilimleri ile yakın ilişkili diğer bilim dallarına ait bilgileri ve bu konudaki teknolojik gelişmeleri okuyucuya sunan popüler bir dergidir.

Bu çerçevede insanoğlunun karşılaştığı, merak ettiği, bilgi sahibi olmak istediği jeoloji ve alt dalları, coğrafya ve çevre ile ilgili özgün yazı, derleme ve diğer dillerden çeviri yazılarını yayımlar.

Mavi Gezegen dergisinin yazım dili Türkçe olup okuyucuya sunulan bilimsel çalışmalar her kesimden kişilerin anlayabileceği sadelikte olacak şekilde sunulur.

Dergi, yılda iki kez yayımlanır.