TMMOB Odalar 01 Aralık 2023, Cuma

BİGA YARIMADASINDAKİ Pb-Zn CEVHERLEŞMENİN OLUŞUM KOŞULLARI

BURHAN - YULARI KÖYÜ (GAZİPAŞA - ANTALYA) YÖRESİ KURŞUNLU BAKİT YATAKLARININ KÖKENSEL YORUMU

kıcık GÜNEY , SEYFE (GAZİPAŞA) YÖRESİNDEKİ BARİT ve KURŞUN MİNERALLERİNİN JENEZİ ÜZERİNE

SALİHLİ - SART PLASERLERİNDE AĞIR MİNERAL DAĞILIMI DEĞERLENDİRİLMESİ

KARSTİK BİS BÖLGEDE İNŞA EDİLEN ve SU TUTMAYAN CEVİZLİ GÖLEK (AKSEKİ-ANTALYA) HAKKINDA

BİGA YARIMADASI JEOMORFOLOJİ ARAŞTIRMASININ MORFOTEKTONIK SONUÇLARI

OLTU BAYZASINDAKİ OLİGOSEN ÇÖZELLERİNİN FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ve BU ÖZELLİKLERİN ÇÖKELLERİN AŞINMASINDA ETKİLERİ

KARADENİZ'İN GÜNCEL ÇÖKELLERİ VE URANYUM ARAŞTIRMALARI

ORTA İNGİLTERE'DE MİULSTONE GRİT SERİSİNE AİT CHATSWORTH GRİT KUMTAŞININ SEDİMANTER ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ

TRAKYA HAVZA'SI BUĞUSUNDA EOSEN RESİFLERİ

BEYŞEHİR YAKIN DOLAYININ BAZI TEMEL JEOLOJİ ÖZELLIKLERİ

FAUNA BÖLGESELLİĞİNE DAYALI OLARAK TOROSLARIN TEKTONİK DURUMU

ABANT-DOKURCUN AKASINDA KUZEY ANADOLU FA.Y ZUMUNUN KUZEY ve GÜNEYİNDE KALAN KESİMİN JEOLOJİK EVRİMİ

SİNOP HAVZASININ JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI İLE İLGİLİ ÖN SONUÇLARI

KUZEY ANADOLU LİYAS AMMONİT FAUNASININ GENEL YORUMU

HAYMANA YÖRESİ (GB ANKARA) TERSİYER OMJŞUElAEmiN PELAJİK FORAMİFERALARLA BİYOSTRATİGRAFİK İNCELENMESİ

HASANOĞLAN (ANKARA) YÖRESİNDE Paleozoyik - MESOZOYİK SİNİRİ ve KISIKDERE KESİTİ

KAMAN (KIRŞEHİR) ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ VB ORTA ANADOLU MASİFİNİN MESOSKOFİK TEKTONİĞİ

ORTA ANADOLU MASİFİNİN (KIRŞEHİR YÖRESİ) METAMORFİZMA YAŞI ÜZERİNDE K/Ar YÖNTEM İLE BİR İNCELEME

MAĞMATİK BİR SOKULUMUN FARKLILAŞMA VE KRİSTALİZASYON EVRELERİNİN SAPTANMASI İLE İLGİli BİR YÖNTEM VE BU YÖNTEMİN BİR MODEL ÜZERİNDE UYGULANMASI

BATI ANADOLU- (EGE KIYI ŞERİDİ) GENLEŞME TEKTONİĞİ VE GENÇ ALKALİ MAGMATİZMA

TANSİYON ÇATLAKLARI YA DA DOĞRULTU ATIMLI FAYLARA BAĞLI OLARAK GELİŞEN FRANSA'NIN GÜNEYDOĞUSUNDAKİ TRİAS DİYAPİRLERİ

6 EYLÜL 1975 LİCE DEPREMİNİN KAYNAK PARAMETRELERİ

TOKAT-SİVAS ARASININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ VE BÖLGEDEKİ OFİYOLİTLERİ KARIŞIĞIN KÖKEN VE YERLEŞMESİNE DEĞİN DÜŞÜNCELER

TOROS KUŞAĞINDA YER ALAN MARMARİS, MERSİN, POZANTI PINARBAŞI YE DİVRİĞİ OFİYELİTLERİNİN İÇ YAPILARI, BİRİMLER ARASI İLİŞKİLERİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ YAKLAŞIMLAR

FETHİYE, ANKARA VE HAKKARİ YÖRESİNDE ÜÇ KESİT VE MELANJ ÜZERİNE GÖZLEMLER

TABAKALARA BAĞLI MADEN YATAKLARINI JENEZLERİKONUSUNDA ÇALIŞMA HİPOTEZLERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

MADEN KAYNAK YE YEDEKLERİ ARASINDA İLİŞKİLER VE BÖLÜMLENDİRİLMELERİ

TÜRKİYE'DE MAĞARA ARAŞTIRMALARI; ALTINBEŞİK VE TINAZ MAĞARASI