TMMOB Odalar 10 Aralık 2023, Pazar

Kapak_1

ORTA ANADOLU'NUN NEOTEKTONİĞİ ÜZERİNE BAZI GÖRÜŞLER

ANKARA MELANJI'NIN PLAKA TEKTONİĞİNDEKİ YERİ

PANONİYEN BASENİMİN MACARİSTAN KESİMİNDE PETROL JEOLOJİSİ İLE İLGİLİ BAZI YENİ BULGULAR

ISPARTA BÜKLÜMÜ (BATI TOROSLAR) KUZEY KESİMİNİN TEKTONİĞİ

AFŞİN—ELBİSTAN—DOĞANŞEHİR DOLAYININ STRATİGRAFİSİ VE BÖLGEDEKİ BİRLİKLERİN YAPISAL İLİŞKİLERİ

KADEMELİ POMPA DENEYİ VERİLERİYLE SU TAŞIYAN BİRİMLERİN PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI

TÜRKİYE SICAK VE MİNERALLİ SULAR HARİTASI

AKKUYU NÜKLEER EMERJİ SANTRALI HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİNDE YERALTISUYU SEVİYE KORELASYONLARI

ANKARA KENTİ ZEMİNLERİNİN JEO - MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ

MEKKE İÇ ÇEVRE YOLU PROJESİ: MİT-2 TÜNELİNİN JEOTERMİK İNCELEMESİ

HAVZA DÜZENLEMESİ VE TOPRAK - SU KORUNUMU

ÇİNE ASMASİFİNDE (MENDERES MASİFİ) İKİ FELDSPAT VE GRANAT JEOTERMOMETRELERİNİN DENEŞTİRİLMESİ

SİMAV DAĞINDAKİ (Menderes Masifi Kuzeyi) ORTA VE YÜKSEK DERECELİ METAMORFİZMANIN ÖZELLİKLERİ

MENDERES MASİFİNİN GÜNEY KANADINDA GÖZLENEN PRE-METAMORFİK UYUMSUZLUK YÜZEYLERİ

BİGA YARIMADASI GÜNEYİNİN JEOLOJİSİ İLE İLGİLİ GÖMÜŞLER (TÜRK-ALMAN PROJESİ 1978-1980)

BAFA GÖLÜ KUZEYBATISININ JEOLOJİSİ VE PETROGRAFİSİ

CORRELATION OF PRENEOGENE ROCKS OF SW —TURKEY AND OF SOME GREEK ISLANDS

BİGA YARIMADASI YENİCE—ARAPUÇANDERE Pb—Zn—Cu MADENLERİ VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİK METALOJENİK İNCELENMESİ

ALTKAYA (GAZİPAŞA/ANTALYA) KURŞUNLU BARİT ZUHURUNUM OLUŞUMU ÜZERİNE

DOĞU PONTİD VOLKANO — SEDİMANTER KUŞAĞIN STRATİGRAFİK İSTİFİ VE MASİF SÜLFİD YATAKLARI

ETİR YAYLASI (ŞEBİNKARAHİSAR) FLÜORİT ZUHURUNUM MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMUNUN SIVI KAPANIM YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

SARAY—SORGUN (YOZGAT) DOLAYLARINDAKİ ÇÖKELLERİN FASİYES ÖZELLİKLERİ, ORTAM YORUMLARI, LİNYİT VE URANYUM İÇERİKLERİ

KÖPRÜBAŞI URANYUM YATAKLARINDA GÖRÜLEN DOĞAL RADYOAKTİF DENGESİZLİK VE BUNUN GERÇEK REZERV ÜSTÜNDEKİ ETKİSİ

BALIKESİR İLİ SINDIRGI İLÇESİ DÜVERTEPE KÖYÜ VOLKANO SEDİMANTER KAOLEN YATAKLARI

YERYUVARININ TEKTONİĞİNDE ARKEEN—PROTEROZOYİK SINIRINDA MANTO KİNEMATİĞİNDEN OTONOM KİNEMATİĞE GEÇİŞ

YERBİLİMLERİNDE VERİ BANKACILIĞI

KIMMER OROJENİK SİSTEMİNİN EVRİMİ : ORTA MESOZOYİKTE PALEO - TETİSİN KAPANMASI OLAYİ VE ÜRÜNLERİ

BORNOVA GÜNEYİ (İZMİR) ÜST KRETASE KİREÇTAŞLARININ STRATİGRAFİ VE FASİYES İNCELEMESİ

İZMİR - MANİSA DOLAYLARININ STRATİGRAFİ VE YAPISAL ÖZELLİKLER