TMMOB Odalar 19 Mayıs 2024, Pazar

İÇİNDEKİLER

GERİLME ALLOKTONLARININ FARKLI UZAMASI VE TAFROJENLERDE SIĞ TRANSVERSAL FAYLAR: BATI ANADOLU'DAN ÖRNEKLER

DOĞU ANADOLU'DA TERSİYER YAŞLI «S» TİPİ ÇARPIŞMA GRAMİTOİDLERİ VE ÜÇLÜ DOKANAK DEMİR BİRİKİMLERİ

HINIS (ERZURUM GÜNEYDOĞUSU) DOLAYLARININ BAZI STRATİGRAFİK VE TEKTONİK ÖZELLİKLERİ

ANKARA —KIZILCAHAMAM JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

WATEQB BİLGİSAYAR PROGRAMIYLA DOĞAL SULARIN KİMYASAL DENGESİNİN MODELLENMESİ; EŞENÇAY VE BEYŞEHİR GÖLÜ HAVZALARI ÖRNEĞİ

BORNOVA HAVZASINDAKİ DOĞAL HİDROJEOLOJİK DENGENİN YAPAY BOZUNUMU VE İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR

KARST AKİFERİNİ TANIMA VE KARST LAŞMA HAKKINDA SULARIN İZOTOPLARINDAN VE KİMYASAL ANALİZLERDEN YARARLANMA : KARABURUN YARIMADASINDAN ÖRNEKLER

BURDUR VE YAKIN ÇEVRESİNDE YERLEŞİM ALANLARININ DEPREMSELLİĞİ

KUZEY ANADOLU FAY ZONUNUN BATI KESİMİ VE MARMARA BÖLGESİNİN DEPREMSELLİĞİ

ÖNEMLİ YAPILAR İÇİN DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ

İSTANBUL BOĞAZI TÜP GEÇİŞİ GÜZERGÂHINDA JEOTEKNİK BULGULAR

ERZURUM-KARS DEPREMİ ARTÇI ŞOKLARININ İNCELENMESİ VE TEKTONİK SONUÇLARI

ÇATAK - NARLI (VAN) YÖRESİNİN STRATİGRAFİSİ

BİTLİS MASİFİ'NDE YER ALAN DİSTENLİ EKLOJİTLERİN JEOLOJİ KONUMU VE PETROLOJİSİ

BASKİL — AYDINLAR (ELAZIĞ) YÖRESİNİN STRATİGRAFİSİ

PULUR MASİFİ (BAYBURT) DOĞU KESİMİNİN JEOLOJİSİ

ERZURUM, PASİNLER VE HORASAN HAVZALARI PLİYOSEN ÇÖKELLERİNİN TEMEL LİTOSTRATİGRAFİ VE PALEONTOLOJİ ÖZELLİKLERİ

YILDIZ DAĞLARI (ISTRANCA MASİFİ); KIRKLARELİ METAGRANİTİ ÜZERİNE

BİR YIĞIŞIM KARMAŞIĞININ AYIRT EDİLMESİ : KARGI MASİFİNİN JEOLOJİSİ

DADAY — KASTAMONU YÖRESİNDE OFİYOLİT YERLEŞMESİ

KASTAMONU GRANİTOYİD KUŞAĞINDAKİ BAZI PLÜTONLARIN JEOKİMYASAL KARAKTERİSTİKLERİ

DOĞU PONTİDLERDE (KUZEYDOĞU TÜRKİYE) JURA VOLKANİZMASI VE JEOTEKTONİĞİ

KUZEY ANADOLU FAYI KELKİT ALT KUŞAĞI'NIN (ÇAMOLUK - GİRESUN) PALEO VE NEOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ

KOZLU (ZONGULDAK) BÖLGESİNDE ZAMAN - SICAKLIK - DERİNLİK İLİŞKİLERİ

BATI KARADENİZ TAŞKÖMÜR HAVZASI KİLİMLİ ÜRETİM BÖLÜMÜ (KARADON - ZONGULDAK) KÖMÜR DAMARLARININ PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ

SEYİTÖMER (KÜTAHYA) KUZEYBATISI KÖMÜRLÜ NEOJEN OLUŞUKLARININ JEOLOJİSİ

ÇANAKKALE BOĞAZI PLİYOSEN OLUŞUKLARI

DURAYLI KARBON İZOTOPLARININ GÜNEY ANADOLU'DAKİ HİDROKARBON ARAMALARINA UYGULAMASI

RİZE - FINDIKLI - ÇAMLİHEMŞİN ARASINDA KALAN BÖLGENİN JEOLOJİSİ VE PETROL SIZINTILARININ KÖKENİ

ORHANELİ METAMORFİTİNİN PETROGRAFİSİ

BÜYÜK MENDERES GRABENİNDEKİ YERKABUGU HAREKETLERİNİN DUYARLIKLI NIVELMAN YÖNTEMLERİYLE YORUMLANMASI

BATI ANADOLU VE EGE'DEKİ ÇEKİLME TEKTONİĞİNİN SONLU ELEMANLAR ÇÖZÜMLEMESİ

SARIZ - TUFANBEYLİ(DOĞU TOROSLAR) YÖRESİ MESOZOYİK KARBONATLARNIN FORAMİNİFER VE ALG BİYOSTRATİ GRAFİSİ VE KRONOSTRATİGRAFİSİ

MEDİK - EBREME (MALATYA KB'SI) DOLAYININ BİYOSTRATİGRAFİSİ

GERMAV FORMASYONUNUN (GERCÜŞ, GD TÜRKİYE) MESTRIHTIYEN

CRETACEOUS SEDİMENTS İN SOUTH - WEST IRAN Güneybatı İran'daki Kretase çökelleri

BEYDAĞLARI OTOKTONUNUN (Korkuteli yöresi) PLANKTONİK FORAMİNİFERA' LARLA BİYOSTRATİGRAFİ İNCELEMESİ

GÖMBE AKDAĞ'ININ STRATİGRAFİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ : KAŞ - ANTALYA

ÇUKUROVA BASENİ - MİSİS KARMAŞIĞI TEKTONO - SEDİMANTER BİRİMLERİNİN STRATİGRAFİSİ

AFŞİN DOLAYINDA (DOĞU TOROSLAR) GRANİTİK KAYALARİN KÖKENİ VE OLUŞUM YERİ

ANKARA MELANJINA AİT «ANKARA» VE «KILIÇLAR» GRUBU BAZALTLARININ JEOKİMYASI

TRABZON MAÇKA PORFİRİ BAKIR YATAĞININ CEVHERLEŞMESİ

DEMİRÖZÜ (YILDIZELİ/SİVAS) DEMİR - BAKIR CEVHERLEŞMESİ

POZANTI - KARSANTI ( ADANA) OFİYOLİT KARMAŞIĞI VE KROM CEVHERLEŞMELERİ (GERDİBİ GRUBU)

HÜYÜK (BEYŞEHİR) CİVARININ ALT - ORTA KAMBRİYEN YAŞLI BİRİKİMLESİN

KIZILCAÖREN FLUORİT - BARİT - TH VE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ CEVHERLEŞMESİ, JEOLOJİSİ, MİNERAL PARAJENEZİ VE KÖKENİ

KONYA - BEYŞEHİR - HATUNSARAY YÖRESİ KAOLEN VE BENTONİT YATAKLARI

ŞEREFLİKOÇHİSAR YÖRESİ TUZ GÖLÜ GÜNCEL EVAPORİT ÇÖKELLERİNİN SEDİMANTOLOJİK İNCELEMESİ

ÜLKEMİZDEKİ DÜŞÜK TENÖRLÜ HAMFO SIFATLARIN TARIMDA KULLANILMA OLANAKLARI

SARİH ACILI -. DİVANLI - AZİZLİ YOZGAT BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ

ANKARA MELANJINA AİT «ANKARA» VE «KILIÇLAR» GRUBU BAZALTLARININ JEOKİMYASI

MESUDİYE -ORDU BATISINDAKİ ÜST MİYOSEN YAŞLI KUYUCAK BAZALTININ PETROLOJİSİ VE KÖKENSEL YORUMU

KIZILCAHAMAM VE BERGAMA CİVARI - KUZEY ILGAZLAR VE ARMUTLU YARIMADASI VOLKANİK KAYAÇLARININ PALEOMANYETİZMASI

MADENCİLİK FAALİYETLERİNDEN SONRA ÇEVRENİN DÜZENLENMESİ

BATI TÜRKİYE KONODONTLARINDA RENK DEĞİŞİMİ İNDEKSİ DEĞERLERİ :

KONODONT ARAŞTIRMALARINDA LABORATUVAR TEKNİKLERİNİN YETERSİZLİĞİNE BİR ÖRNEK HAKKARİ CİVARININ TRİYAS KAYALARI

ASYA'NIN TEKTONİK BİRLİKLERİ VE EVRİMİ

NEOJEN YAŞLI EMET GÖLSEL BASENİNİN JEOLOJİSİ

MARAŞ MİYOSEN ÇÖKELLERİNİN ÇÖKELME ORTAMLARI TO TERSİYER HAVZASI

Fasiyes ve Burdur havzasında Kocadere Pleistosen delta kompleksi subfaciesi

YIĞILCA (BOLU) YÖRESİNİN STRATİGRAFİK GELİŞİMİ