TMMOB Odalar 10 Aralık 2023, Pazar

EGE DENİZİ'NİN GÜNCEL ÇÖKEL DAĞILIM HARİTASI

KAVAKLAR (ÜNYE-FATSA, ORDU) YÖRESİ BENTONİT KİL OLUŞUKLARININ JEOLOJİK VE MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ, KD TÜRKİYE

ADANA İLİNDE ÜST MİYÖŞEN-PLIYOSİN YAŞLI HANDERE FORMASYONU İÇERİSİNDE OLUŞAN HEYELANLAR

MELİLİT - LÖSİTİTLERİN MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI BALÇIKHİSAR - AFYON

AGRI HAVAALANI GÖZETLEME KULESİ ZEMİNİNDE YAPILAN JEOLOJİK VE GEOTEKNİK İNCELEMELER

SOBECİMİN KÖYÜ (ÇAYIRALAN-YOZGAT) VE CİVARININ JEOLOJİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ

JEOLOJİ ARAŞTIRMALARI VE MADİN ARAMA KONULARINDA BİTKİ ÖRTÜLÜ ALANLAR İÇİN GELİŞTİRİLEN UZAKTAN ALGIMA VE CBS YÖNETiMLERİ VE SONUÇLARI: DOĞU KARADENİZ ÖRNEĞİ

KUZEY ANADOLU'DA YÜZEYLEYEN TETONİK FASİYESTEKİ KİREÇTAŞLARININ BİYOSTRATIGRAFİK KARŞILAŞTIRILMASI

ERYAMAN-FATİH BÖLGESİ (ANKARA BATIS) YERALTISULARINDA BOR TEHLİKESİ VE PARK-BAHÇE SULAMADA KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR

KARATEPE BAZALTIARININ(ÇORLU-TEKIRDAĞ), YAPI MALZEMESİ OLARAK KULLANABILIRLIKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇATLAK SIRT TİPİ LAMİNALITRAVIRTİN-TUFA ÇÖKELLERİNİN MIKRODOKUSAL ÖZELLİKLERİ, OLUŞUMU VE DİYAJENEZİ, KIRŞEHİR, ORTA ANADOLU

KANSER NEDENİ ERIONİTLİ TÜFLER İLE GÖL ÇÖKELLERİ İLİŞKİSİ, KAPADOKYA YÖRESİ, NEVŞEHİR, İÇ ANADOLU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE DETAY JEOLOJİ VE JEOTEKNİK İNCELEMELER

KOCADERE NEHRİ'NDE BALYA KURŞUNÇİNKO GÜMÜŞ MADEN SAHASI ATIKLARINDAN KAYNAKLANAN AĞIR METAL KİRLENMESİ BALYA BALIKESİR,TÜRKİYE

SOMA VE TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALLERİNDE UÇUCU KÜLLERİN ÇEVRESEL KÜLLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

ADAPAZARI-BOLU (BATI KARADENİZ) YÖRESİNDEKİ PALİOJEN YAŞLI ÇÖKELLERIN PETROLOJİK AÇIDAN İNCELENMİŞİ

MALATYA, KEBAN VE PÖTÜRGE METAMORFİTLERI'NIN KÖKENLERİNE İLİŞKİN MİNERALOJİK BULGULAR (DOĞU TOROSLAR)

KARALAR (GAZIPAŞA - ANTALYA) BARIT - GALENIT YATAKLARıNDA SIVI KAPANIM İNCELEMELERİ

AFYON ZONU'NUN TRİYAS METASiDİMENTLERİ İÇERİSİNDE ALPİN YAŞLI DÜŞÜK DERECELİ YÜKSEK BASINÇ / DÜŞÜK SICAKLIK METAMORFİZMASI İLE BAĞLANTILI FE-MG KARFOLİT OLUŞUMLARI

TÜRK MASİF SÜLFİT YATAKLARININ GENEL CEVHER DOKU VE MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ

KANKÖY YATAĞI - KUROKO-TIPI MASİF SÜLFİTLERE DOĞU PÖNTİDLERDEN BİR ÖRNEK

ORTA ANADOLU'DAKİ ÜRETKEN FE, ÜRETKEN PB-ZN VE KISIR GRANİTOYİDLERİN JEOKİMYASAL KARAKTERİZASYONU İÇİN İSTATİSTİK UYGULAMALARI

KAKUK-KOGABAŞ (DENİZLİ) TRAVERTENLERİNİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

1965 SALİHLİ, 2000 DENİZLİ VE 1999 - 2001 SAVAŞTEPE (BALIKESİR) DEPREM DİZELERİ-DEPREM FIRTINASI MI ?

ARMUTLU YARIMADASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

KIRŞEHİR MASİFİ KUZEYİNİN TEKTONİK VE MAĞMATİK EVRİMİ KONUSUNDA BAZI DÜŞÜNCELER

Y0ZGAT GÜNEYİNDEKİ MAGMATİK KAYAÇLAR VE MADEN YATAKLARI

KIRŞEHİR KUZEYİNDEKİ MAGMATÎK KAYAÇLAR VE MADEN YATAKLARI

ANAMUR/ORTAKONUŞ BÖLGESİNİN PETROGRAFİSİ, Pİ-ZN YATAKLARININ JEOKİMYASI VE METALOJENESİ

03 ŞUBAT 2002 AFYON DEPREMİ

BOR ÇÖKELLERİ İLİŞKİLİ VOLKANİK KAYAÇLARIN STRATİGRAFİSİ VE TEKTONİK ORTAMI, BİGADİÇ-SOMA SINDIRGI SAHASI

BİGADİÇ BOR HAVZASI VE ÇEVRESİNDEKİ VOLKANİK FASİYESLER

YENiKOY KARIŞIĞI'NIN (GB TRAKYA) METAMORFİK EVRİMİ

ANTALYA KÖRFEZİ'NİN OŞİNOGRAFİK YAPISI ve GÜNCEL ÇÖKEL DAĞILIMI

EGE DENİZİ'NİN GÜNCEL ÇÖKEL DAĞILIM HARİTASI

GÜNEYBATI KARADENİZ (İĞNE ADA-ÎSTANBUL BOĞAZI-KEFKEN ARASI) GÜNCEL ÇÖKEL DAĞILIM HARİTASI

İSTANBUL PALEOZOİK İSTİFİNDE KOCATÖNGEL VE BAKACAK FORMASYONLARI

NİLÜFER BİRİMİNİN KÖKENİ ÜZERİNE JEOKİMYASAL BİR YAKLAŞIM

KIRŞEHİR MASİFİ'NDİ ALTINLI KUVARS DAMARLARI

SEDİMANLARA BAĞLI PÖHRENK (ÇİÇEKDAĞI KIRŞEHİR) FLORIT YATAĞININ KÖKENİNE İLİŞKİN HİDROJEN, OKSİJEN VE KARBON İZOTOP VERİLERİ

BAŞPINAR-YİLEME (KORKUTELİ, KB ANTALYA) YÖRESİ K/T HAVZASININ ÖZELLİKLERİ VE ÜST KRİTASE BENTİK FORAMİNİFERLERİ

GÖZNE RESİFİNİN (GÖZNEİÇEL) FASİYES ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

MUT (İÇİL) KD YİR ALAN ORTA MİYOSEN YAŞLI ELMİDİN VE KIZILKAYA TEPİ RESİFLERİN MODAL VE FASİYES ANALİZİ

KIZILYER (PİNHLİ) JİPSLİ KARBONAT İSTİFİNİN STRATİGRAFİSİ VE TEKTONİK KONUMU

YAPAY GÖLLERDE KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN BELİRLENMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA BÎR ÖRNEK: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ VE SEYHAN BARAJ GÖLÜ

AŞAĞI ÇOBANİSA (MANİSA-TURGUTLU) YÖRİSİNDİKİ Y İ N İ PLEİSTOSEN MEMİLİ FAUNASI

KÜTAHYA AYDINLIKEVLER HEYELAN BÖLGESİNİN JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİYERLEŞKESİ VE SEYHAN BARAJ GÖLÜ

KARAÇAYIR YÖRESİNDE ( KUZEY SÎVAS) TOKUŞ FORMASYONU

DİVRİĞİ KONTAKT METASOMATİK DEMİR CİVHERLEŞMELİRENDİKİ İLMENÎT-MASNITiT İKSOLÜSYON DOKULARININ CEVHER OLUŞUM KOŞULLARINI BELİRLİME AÇISINDAN ÖNEMLERİ

LÖS ZEMİNLERDE SU BİTKİSİNDEN MEYDANA GELEBİLECEK BATMA DEFORMASYONUNUN ANALİTİK YÖNTEMLE BELİRLENMESİ

KİLLİ ZEMİNLERDE SU BİTKİSİNDEN MEYDANA GELEN DEFORMASYONLAR

TÜRKİYE'DEKİ YANAL ATIMLI FAYLARIN HAVZA OLUŞUMUNA VE PETROL POTANSİYELLERİNE ETKİLERİ

OLTU (ERZURUM) OLİGOSEN KİLLERİ'NİN JEOLOJİK VE JEOTEKNIK ÖZELLİKLERİ

SİVAS HAVZASI ALT MİYOSEN JİPSLERİNİN SEDİMANTOLOJİSİ

ALANYA (ANTALYA) DOĞUSUNDA ALANYA BİRLİĞİ'NİN METAMORFİZMA ÖZELLİKLERİ

VAN İLİ KATI ATİK DEPOLAMA ALANLARININ JEOLOJİSİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

MERSİN KİNTİ ALTERNATIF ÇÖP DEPOLAMA ALANI YER SEÇİMİNDİ YAPILAN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ÇALIŞMALARI

KAYSERİ KENTİ YERLEŞİM ALANININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ÖZELLİKLERİ

ÇANKIRI ÇORUM HAVZASININ BÄH KENARINDAKİ MİYOSEN TORTULLARININ DEPOLANMA ORTAMLARI VE SÜREÇLERİ

DEPOSITIONAL ENVIRONMENTS AND PROCESSES OF MIOCENE SEDIMENTS AT WEST MARGIN OF ÇANKIRI - ÇORUM BASIN

MARMARA DENİZİ KUZEY KITA SAHANLIĞINDAKİ GEÇ KUVATERNER YAŞLI SEDIMANLARIN YÜKSEK AYIRIMLI SIG SİSMİK VERİLERLE YORUMLANMASI

ADIYAMAN BÖLGESİNDE KARABOGAZ FORMASYONUNUN KAYNAK KAYA POTANSİYELİ

ELAZIĞ CİVARINDA YÜZEYLENEN MERMERLERİN, MUNZUR KİREÇTAŞLARI OLDUĞUNA DAİR YENİ GÖZLEM VE BULGULAR

IŞIKLI GÖLÜ (ÇİVRİLİ-DENİZLİ) KUZEYİNDEKİ METASEDİMENTER KAYALARIN YAPISAL ANALİZİ VE TEKTONİĞİ

ELAZIĞ (D TÜRKİYE) AKİTANİYEN'İNDE OMPHALOCYCLUS MACROPORUS(LAMARCK) VE LEPİDOCYCLİNA CİNSİNDE OLAĞAN DIŞI FORMLAR

İZMİT KÖRFEZİ'NİN DOĞUSU, ADAPAZARI, SAKARYA DELTASI VE ÇEVRİLERİ GEÇ KUVATERNER (HOLOSEN) ÇÖKELLERİNİN ÖZELLİKLERİ

ARMUTALANI (MARMARİS-MUGLA) BELDESİNİN YERLEŞİM ALANININ JEOTEKNİK DEĞERLENDİRMESİ

"KARAR SAYISI" - ND, YERALTI KAYA YAPILARINDA JEOTEKNIK DEĞERLENDİRMELER İÇİN YENİ BİR YÖNTEM

MAFİK ANKLAVDA "PAPATYA" GÖRÜNÜMLÜ DOKUNUN METAZOMATİK m SELİSİMİ VE DOĞU PONTİDLERDE FELSİK-MAFİK MAGMA ARASINDAKİ ETKİLİ SİME BİR ÖRNEK, İSPİR-ERZURUM, TÜRKİYE

YAHYALI YÖRESİ (KAYSERİ) KARBONAT YANKAYAÇLI PB-ZN CEVHERLEŞMELERİNİN KÜKÜRT İZOTOPLARI İNCELEMESİ

MENDERİS NASİFİ, ÖDEMİŞ-KİRAZ ASMASİFİ DOGU'SUNDA DERBENT YÖRESİNDE YER ALAN GRANİTİK VE LÖKOKRATIK ORTOGNAYSLARIN JEOLOJİSİ VE JEOKRONOLOJİSİ: PANAFRİKAN VE TRİYA SIK MAGMATİK ACVİTELER

SİVAS DİVRİĞİ BÖLGESİ SKARN TİPİ DEMİR OKSİT YATAKLARINA FEOKSİT- CU-AU (OLYMPIC DAM TİPİ) PERSPEKTİFİNDEN YENİ BİR BAKIŞ

KUZCA-YENİKÖY-ALAKILISE (SÜTÇÜLİR-ISPARTA) DOLAYINDAKİ TERRA-ROSSALARIN TUĞLA KİREMİT TOPRAĞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

AŞAĞI ÇOBANİSA (MANİSA-TURGUTLU) YÖRİSİNDİKİ YENİ PLEİSTOSEN MEMİLİ FAUNASI

SAROS KÖRFEZİ'NİN (KUZEY EGE DENİZİ) GÜNCEL BENTİK VE PLANKTİK FORAMİNİFERLERİ İLE ÇÖKEL DAĞILIMI

MİDİLLİ ADASI (YUNANİSTAN-KUZİYDOĞU EGE DENİZİ) İENTİK FORAMİNİFER FAUNASI VE BU TOPLULUKTA GÖRÜLEN YEREL DEĞİŞİMLER

GÜNCEL NODOSARİD BENTİK FORAMINIFERLERDE ÜREME SIRASINDAKİ ANORMAL OLUŞUMLARIN ÖNEMİ VE RASLANTI FAKTÖRÜ

STANDART PENETRASYON DENEY SONUÇLARI KOHİZYONSUZ ZEMİNLERDE NASIL KULLANILMALI

SIĞ DEVONİYEN YAŞLI GÜMÜŞALİ FORMASYONUN(SAİMBEYLİ-ADANA) FRASNİYEN BRAKİYOPOD FAUNASI

GIS TEKNİKLERİ KULLANILARAK KASTAMONU İLİ (TÜRKİYENİN KUZEYİYİ) BÜTÜNLEŞİK AFETTİHLIKI HARİTALARININ OLUŞTURULMASI

OSMANCIK FAN-DELTA SİSTEMİNİN (ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI KUZEYİ) SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BÖLGESEL TEKTONİK ÖNEMİ

ALADÂĞLAR VE PINARBAŞI (KAYSERİ) YÖRELERİNİN JEOLOJİK VERİLERLE DOĞU TOROSLAR'IN MİYO-PLİYOSEN PALEOCOĞRAFYASINA BAZI KATKILAR

ADANA BASENİNDE MESSİNİYEN TUZLULUK KRİZİ'NİN MİKROPLAEONTOLOJİK VE MİNERALOJİK İNCELEMESİ

MERSİN LIMANİ VE KAZANI (MERSİN KÖRFEZİ) ARASINDA KALAN BÖLGENİN KIYI ÇÖKELLERINDEKİ AĞIR METAL DAĞILIMI "İLK BULGULAR

ÇAN GÜNEYİ (ÇANAKKALE) GEÇ TERSİYER RİYOLİT - BAZALT KARAKTERLİ VOLKANİZMASI

OLİGOSEN YAŞLI NAMAZGAH GRANİTOİDİ VE DAMAR KAYAÇLARININ PİTRÖLÖJÎSÎ, YENİCİ (ÇANAKKALE)

VAN GÖLÜ DOĞUSUNDA YÜZİYLIYEN ÜST PALIOSEN - ALT MİYOSEN ÇÖKELLERİNİN İİYOFASİYESLERİ İLE BÖLGENİN PALEOCOĞRAFYASINA BİR YAKLAŞIM

KARASAL NEOJIN TORTULLARINDA ZİOLOİT VE SIPÎYOLİT OLUŞUMLARI, ORTA ANADOLU-TÜRKİYE

KIZLAÇ T3A TÜNELİNDE (BAHÇE-OSMANİYE) NİHAİ DEFORMASYONLARIN TAHMİNİ

GEÇ EOSEN (BARTONIYEN-ERKEN PRİYABONİYEN ) ORTHOPHRAGMINID FORAMİNİFERLERİ: BİYOMETRİK VE TAKSONOMIK ÖN SONUÇLAR (DOĞU TOROSLAR, BASKİL- ELAZIĞ)

NEMRUT VOLKANİZMASINA DAĞLI DONLARIN MİNERALOJİKPETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ

3 ŞUBAT 2002 ÇAY (AFYON) DEPREMLERİ

SİVRİHİSAR (ESKİŞEHİR) DOLAYINDAKİ OFİYOLİT NAPLARININ JEOLOJİSİ VE CEVHERLEŞMESİNDEKİ ROLÜ

KARABİGA (ÇANAKKALE) GRANİTOYİDİ DOĞU KESİMİNİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

VAN İ L İ VE YAKIN CİVARI AKTİF TEKTONİĞİNİ YÖNELİK BULGULAR

BEŞKÖPRÜ KÖYÜ (POLATLI-ANKARA) VE ÇEVRESİNİN TEKTONİK STRATİGRAFİSİ

YUKARIKARACAHISAR - ÇAMSU (BANAİ-UŞAK) YÖRESİ ÖFİYOLİTLERİNDE PLATİN GRUBU METALLERİN DAĞILIMI

TUZLA GÖLÜNÜN KURUMA SÜRECİ, İSTANBUL, TÜRKİYE

VAN GÖLÜ'NDE GÜNCEL KARBONAT ÇÖKELİM MEKANİZMASI, TÜRKİYE

VAN İLİ YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA POTANSİYELİ

MENDERES MASİFİ RUDİST FAUNASI

TÜRKİYE'DE OKYANUS İÇİ DALMA-BATMA ZONU ÜSTÜNDE OLUŞAN OFİYOLITLERIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE EVRİMİ

YUMURTALIK KÖRFEZİ GÜNCEL OSTRAKODLARI

BEY DAĞLARI KARBONAT PLATFORMUNUN GEÇ KRITASI KORKUTELİ ALANI (BATI TOROSLAR)

GEDİZ GRANİTİ'NİN GÜNEY KENARINDA, KARADUT ÇEVRİSİNDEKİ (ALAŞEHİR - SALİHLİ ARASI) TERSİYER ÖRTÜ KAYAÇLARI İLE MENDERES MASİFİNİN YAPISAL İLİŞKİSİ

VAN FORMASYONUNUN BİYOFASİYES ÖZELLİKLERİ VE ÇÖKELME ORTAMLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNDEKİ PLİYO-KUVATERNER YAŞLI GÖLSEL ÇÖKELLERİN ZEMİN DAVRANIŞLARI HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME