TMMOB Odalar 17 Ocak 2021, Pazar

Güncel Tektonik ve Depremsellik

Doğal Afetler

Yapısal Jeoloji

Uzaktan Algılama ve GIS

Çevre Jeolojisi

Hidrojeoloji

Mineraloji ve Petrografi

Stratigrafi - Paleontoloji

Jeotermal

Maden Yatakları Jeokimya

Mühendislik Jeolojisi

Endüstriel Hammaddeler

Sedimantoloji

Jeoarkeoloji

Deniz Jeolojisi