TMMOB Odalar 19 Mayıs 2024, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 66/3   Yıl: 2023 AĞUSTOS Cilt 66 Sayı 3

İçindekiler

KAPAK

(269 KB)

KÜNYE

(197 KB)

İÇİNDEKİLER

(157 KB)

Batı Anadolu Grabenlerinin Gelişim Süreci İçinde Selçuk Grabeni`nin Morfotektonik Evrimi

(27213 KB)

İstanbul-Zonguldak Tektonik Birliğ`ndeki Gözdağ Formasyonu`nun Üst Ordovisiyen Yaşlı Volkanik Seviyelerinin Jeolojik ve Jeokimyasal Özellikleri (KB Türkiye): Ordovisiyen Sırasındaki Küresel Olaylar İçin Çıkarımlar

(9812 KB)

Mordağan Bölgesinin Neojen Jeolojisi ve Stratigrafik Korelasyonu, Karaburun Yarımadası, Batı Anadolu

(20294 KB)

Sumaki Höyük (Batman, Türkiye) Neolitik Yerleşiminde Kullanılan Bazalt Parçalarının Jeokimyasal ve Mineralojik Analizlerle Kaynak Alanının Belirlenmesi

(7843 KB)

Konya İlinin Doğal Varlıkları ve Jeolojik Miras Potansiyeli

(5440 KB)

Jeolojik ve Jeomorfolojik Yapının 1999 Depremleri Sonrası Adapazarı Kent Dokusunun Oluşumundaki Etkisi

(6477 KB)

SAYI TAM DOSYASI

(76101 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için