TMMOB Odalar 31 Mayıs 2023, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 66/1   Yıl: 2023 OCAK Cilt 66 Sayı 1

İçindekiler

KAPAK

(1372 KB)

KÜNYE

(1368 KB)

İÇİNDEKİLER

(147 KB)

Karaburun Yarımadası`nın Geç Miyosen Stratigrafisi, Yeni Memeli Bulguları ve Bölgesel Korelasyon, Batı Anadolu

(1430 KB)

İnlice (Konya-Türkiye) Yüksek Süfidasyon Epitermal Altın Yatağının Jeolojisi, Alterasyonu ve Jeokimyasal Karakteristikleri

(4552 KB)

İdrisyayla Volkanitlerinde (Kırka-Eskişehir) Gözlenen Sferulitik Riyolitlere Ait İlk Petrografik Dokusal Veriler

(3738 KB)

İznik Metamorfitleri`nin Çok Düşük Dereceli Metamorfizma Özelliklerinin İncelenmesi (Armutlu Yarımadası, KB Türkiye)

(4323 KB)

Çal Kanyonu ve Çevresinin (Denizli, GB Anadolu) Jeolojik-Jeomorfolojik Özellikleri ve Jeoturizm Potansiyeli

(1499 KB)

Kestanelik Granitoyidinin Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri ( Çanakkale, Biga Yarımadası)

(1304 KB)

Jeoturizm: Kime Jeoturist Denir?

(409 KB)

TJB Yazım Klavuzu

(357 KB)

SAYI TAM DOSYASI

(68344 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için