TMMOB Odalar 30 Eylül 2022, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 65/2   Yıl: 2022 NİSAN Cilt 65 Sayı 2

İçindekiler

KAPAK

(277 KB)

KÜNYE

(201 KB)

İÇİNDEKİLER

(184 KB)

Anadolu Çaprazı: Kuzey Anadolu Fay Zonu ile Ege / Kıbrıs Yayları Arasında Geniş Bir Sol Yanal Makaslama Zonu

(8603 KB)

Büyükbostancı-Çiçekpınar (Balıkesir, KB Türkiye) Yöresindeki Oligosen-Miyosen Yaşlı Kalk-alkalen Volkanik Kayaçların Mineral Kimyası, Jeokimyası ve Petrolojisi

(15395 KB)

Kuzeydoğu Anadolu`da Küçük Buzul Çağı`nın Sonu: Aygır Gölü Sedimanlarının Çoklu Proksi Paleo-Limnolojik İncelemesi (Kars KD Anadolu)

(2643 KB)

Geophysical Study to Identify Iron Mineralization Anomalies Using Terrestrial Magnetometry in the Chak-Chak Exploration Area, Iran

(2818 KB)

Göl Çökellerinde Polen Analizine Dayalı Paleoiklim Rökonstriksüyonu İçin Yerbilimci Bir Yaklaşım; Sorunlar ve Çözümler

(3092 KB)

Moralli Deresi Sisteminin Kuvaterner Yaşlı Tortullarının Tane Boyu Dağılımı ve Depolanma Ortamları (Tuşba, Van, Türkiye)

(9957 KB)

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ YAZIM KURALLARI

(322 KB)

GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

(334 KB)

SAYI TAM DOSYASI

(42662 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için