TMMOB Odalar 05 Aralık 2023, Salı

HABER BÜLTENİ

Sayı: 1992/5   Yıl: ARALIK 1992

İçindekiler

KAPAK

(2756 KB)

ÖNSÖZ

(154 KB)

3213 SAYILI MADEN YASASININ İYİLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA ÖNERİLER

(197 KB)

JMO Maden Yasası Komisyonu

(197 KB)

ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN MADEN YASALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

(186 KB)

MADENCİLİKLE İLGİLİ DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

(181 KB)

ÜLKE EKONOMİSİ AÇISINDAN MADEN KANUNU

(185 KB)

MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN CANLANMASI İÇİN İLGİLİ MEVZUATTA NE YAPILMALIDIR?

(259 KB)

TÜRKİYE'DE MADENCİLİK, JEOLOJİ HİZMETLERİ VE MADEN KANUNU

(217 KB)

MADEN POLİTİKASI ÜÇ TEMELLİ (BÖLGESEL TEŞKİLAT - MADEN OFİSİ-MADEN BANKASI) BİR ÇATIDA (MADEN BAKANLIĞI) TOPLANMALI

(180 KB)

BİR GEREKSİNİM: MADEN DANIŞMA KONSEYİ

(177 KB)

MADEN KANUNU VE MTA'NIN BU KANUN ÇERÇEVESİNDE KONUMU

(175 KB)

MADEN DAİRESİ VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

(106 KB)

MADENCİLİĞİMİZ, YASALARIMIZ

(111 KB)

ALTERNATİF MADENCİLİK POLİTİKALARI İÇİN GÖRÜŞLER

(81 KB)

MADEN İŞLETMECİLERİ AÇISINDAN MADEN KANUNU'NUN İRDELENMESİ

(120 KB)

YABANCI SERMAYELİ TÜRK ŞİRKETLERİNİN MADEN KANUNU'NA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

(106 KB)

CEZAEVLERİ VE YAŞAMA HAKKI

(97 KB)

MADEN İŞLETME PROJELERİ İÇİN BAZI DEĞERLENDİRMELER

(112 KB)

MADENCİLİK SEKTÖRÜNE GENEL BİR BAKIŞ VE MERMER ÖZELİNDE UYGULAMALARDA GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR

(134 KB)

GÖL SULARININ MADENCİLİĞİMİZ AÇISINDAN ÖNEMİ

(78 KB)

YARIKIYMETLİ MİNERAL VE TAŞLARIN MADEN KANUNU'NDAKİ YERİ

(53 KB)

ÇEVRE MADENCİLİK

(56 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için