TMMOB Odalar 03 Aralık 2023, Pazar

YERYUVARI VE İNSAN

Sayı: 11/3   Yıl: AĞUSTOS 1986

İçindekiler

İçindekiler

(2381 KB)

Yeryuvarı ve İnsan

(2182 KB)

Doğrudan Yöntem Yardımı ile Kömürlerin Gaz (Metan) İçeriğinin Saptanması

C. Köse

(4630 KB)

Bor Minerallerinin Türkiye`deki ve Dünyadaki Önemi

C. Helvacı

(3800 KB)

Tetis`in Öyküsü: Okeanos`un Kaç Karısı Vardı?

A.M. Celal Şengör (Çeviren: A.Cin)

(13480 KB)

Kıyılarımızı Ne Yapacağız

Y. Hakyemez

(4579 KB)

Penrose Konferansı Raporu: Milonitik Kayaçların Önemi ve Petrojenezi

J. Tullis, A.W. Snoke, V.R. Todd (Çeviren: H. Keskin)

(8610 KB)

Güney ve Merkezi Amanos Dağlarında Alt Paleozoyik Stratigrafisi

W.T. Dean, O. Monod, Y. Günay

(3466 KB)

Pontidlerdeki Ayrışmış Bazaltoyidlerinin Jeokimyası ve Tektonik Önemi

M. Güner

(3466 KB)

Cilo Ofiyolitlerinin Jeolojisi: Arap Platformu Üzerindeki Bir Eski Ensimatik Ada Yayı Parçası

Y.Yılmaz

(3466 KB)

Kuzey Türkiye`deki Paleotetis Ofiyolitleri: Petroloji ve Tektonik Konum

Y. Yılmaz, A.M.C. Şengör

(3466 KB)

Haberler

(9496 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için