TMMOB Odalar 08 Aralık 2023, Cuma

YERYUVARI VE İNSAN

Sayı: 10/1-2   Yıl: ŞUBAT/MAYIS 1985

İçindekiler

İçindekiler

(2277 KB)

Okurlarımıza

(1921 KB)

Alüminyum Endüstrisinde Kullanılan Yardımcı Maddelerden Fluorit

M.S. Kırıkoğlu

(5862 KB)

Temel Fayların Yeniden Hareketlenmesi ve Orojenik Kuşaklarda Kabuksal Kısalma

J.A. Jackson (Çeviren: T. Özbek)

(4075 KB)

Avrupa Jeologları Federasyonu Meslek Çalışmaları Tüzüğü

R.A. Fox (Çeviren: İ.A. Altınlı)

(3052 KB)

Ultrabazik Magmanın Üç Türü ve Bunların Ofiyolit Sorunu ile İlgisi

N.L. Dobretsov, V.V. Kepezhinscas

(10173 KB)

Denizlerde Cansız Kaynak Araştırmaları

C. Karaköse

(4748 KB)

Akdeniz Neojeni`nin İri Foraminiferlerinin Evrimi ve Dağılımından Çıkarsanan Denizel Bağlantıları

C.W. Drooger (Çeviren: İ. Okşan, Y. Hakyemez, S. Ölçen)

(4772 KB)

Kütle Çekimi Taşınımının Genel Özetleri

Y. Hakyemez

(6217 KB)

Kumtaşı Diyajenezinde Yeni Gelişmeler

T. Özbek

(10819 KB)

Volkanik Kayaçların Kimyasal Sınıflaması İçin Yeni Öneri

B. Zanettin (Çeviren: H. Keskin)

(4696 KB)

Toros Kuşağında Ofiyolit Üzerlemesi Hakkında Jeolojik ve Jeokronolojik Sınırlamalar

H. Whitechurch, J. Marcoux, T. Jurteau, I. Reuber, Y. Lagabrielle, R. Montigny

(5313 KB)

Toros Kuşağında (Türkiye) Ofiyolit Yerleşmesinde Çelişik Yerleşim Biçimleri

A. H. F. Robertson, A. Aktaş, J.M.F. Waldrom, N.H. Woodcock

(5313 KB)

Borat Aramalarında SR`un Olasıl Kullanımı, Bigadiç ve Emet Baseninden Örnekler

N.Gündoğdu, H. Yalçın

(5313 KB)

Doğu Pontidlerdeki (Trabzon, KD Türkiye) Volkanik Kayaçların Jeokimyası ve Jeokronolojisi

M. Barbieri, G. Galderoni, V. Ferrini, U. Masi

(5313 KB)

Yeni Yayınlar

(4376 KB)

Haberler

(3535 KB)

TJK`dan Haberler

(2324 KB)

Bulmaca

(2173 KB)

Yitirdiklerimiz

(3797 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için