TMMOB Odalar 08 Aralık 2023, Cuma

YERYUVARI VE İNSAN

Sayı: 9/2   Yıl: AĞUSTOS 1984

İçindekiler

İçindekiler

(2055 KB)

Okurlarımıza

(1917 KB)

Venüs`ün Jeolojisi

George E. McGill (Çeviren: Remzi İnal)

(6482 KB)

İnsanın Soy Ağacı

S.Begley, J.Garey (Çeviren: F. Sanear Ozaner)

(4337 KB)

Aleut Havzasının Batı Kıyılarındaki Okyanusal Olistostromlar (Bering Denizi)

A. Bogdanov v.d. (Çeviren: Ali Yılmaz)

(6380 KB)

Başlıca Filiş Türleri

Salih Yüksel

(4543 KB)

Petrol Havzaları, Sınıflandırılmaları ve Özellikleri

H.D. Klemme (Çeviren: Binali Yücel, Mehmet Şener)

(9147 KB)

Mississippi Vadisi ve Alpin Tipi Pb-Zn Yataklarının Genel Özellikleri

Mustafa Kuşçu

(7561 KB)

Çangal Metaofiyolitlerinin Mineralojik-Petrografik Etüdü ve Metamorfizma Koşulları

Osman Yılmaz

(5371 KB)

Genç, Gölsel Çökellerdeki Deprem Nedenli Deformasyon Yapıları, Doğu Anadolu Fayı, Güneydoğu Türkiye

M.R ve J.F. Dewey

(5371 KB)

Bilecik Kireçtaşlarına (Jura) Ait Bir Paleomanyetik Çalışma, Kuzeybatı Anadolu

I. Evans v.d.

(5371 KB)

Batı anadolu`daki Ofiyolitin Anlamı

Orhan Kaya

(5371 KB)

Batı Anadolu`nun Geç Kretase Ekstrüzif Ofiyolit Biriminin Anatomisi

Orhan Kaya

(5371 KB)

Antalya Ofiyolitlerini (Türkiye) Örten Ofiyolitik Polimikt Breşler, Okyanus Ortası Tektoniğe Ait Kalıntlar

Y. Lagabrielle v.d.

(5371 KB)

Haberler

(6453 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için