TMMOB Odalar 10 Aralık 2023, Pazar

YERYUVARI VE İNSAN

Sayı: 8/3   Yıl: KASIM 1983

İçindekiler

İçindekiler

(2272 KB)

Yeryuvarı ve İnsan

(1903 KB)

Bingöl Dağı ve Öyküleri

Fuat Şaroğlu

(3549 KB)

Deprem Habercileri

M. Atilla Çağlayan

(4817 KB)

Deprem Sonrası Çaldıran`ın Yeni Sorunları

R. Erdoğan, F. Şaroğlu, Y. Güner

(5752 KB)

Çaldıran Fayının Deprem sonrası Hareketi İle İlgili Gözlemler

F. Şaroğlu, R. Erdoğan

(3387 KB)

Horasan Narman Depreminden Önce Yörenin Deprem Etkinlik Özellikleri Hakkında Yapılan Bir Değerlendirme

S. Sipahioğlu

(7023 KB)

Horasan Narman Depremi ve Bu Depremin Doğu Anadolu Neotektoniğindeki Yeri

A. Barka, F. Şaroğlu, Y. Güner,

(7448 KB)

Horasan Narman Depreminin Makrosismik ve Tektonik Özellikleri

N. Özgül, İ. Seymen, E. Arpat

(6328 KB)

Doğu Anadolu Bölgesinin Depremselliği ve Gerekli Çalışmalar

A. Koçyiğit

(6798 KB)

Doğu Anadolu`da ve Marmara Çevresinde Gelecekte Olabilecek Bazı Büyük Depremlerin Olasılı Episantr Alanları

A. Barka

(4953 KB)

Türkiye`de Depremlerin Önceden Bilinmesi Çalışmalarına Neden Önem Verilmelidir?

U. Kuran

(6833 KB)

Yerkabuğu Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle İncelenmesi

Z. Karahan, E. Öztürk, K. Uysal

(6845 KB)

Depremlerin Neden Olduğu Can Kaybı Ulusal Gelirle İlişkili Midir?

A. Aytun

(5454 KB)

Kaya Türünün Sismik Parametreler Açısından Önemi

F. Şaroğlu, A. Barka

(4581 KB)

Narman Horasan Depreminin Kaynak Mekanizması

M.N. Toksöz, M. Guenette, L. Gülen, G. Kenough, J.J. Pulli, H. Sav, A. Olguner

(7258 KB)

Kuzey Anadolu Fay Zonunda Yerdeğiştirmenin Pliyo-Pleyistosen Terslenmesi

P. L. Hancock, A. Barka

(3476 KB)

Kuzey Anadolu Fay Zonunda Neotektonik Meso-Kırık Sistemlerinden Ortaya Konulan Karşıt Kayma Yönleri

P. L. Hancock, A. Barka

(3476 KB)

Kuzey Anadolu Fayı ve Kıtasal Kaçısın Karmaşıklığı

M.R. Hempton

(3476 KB)

Pontidlerin Neotektoniği: Kuzey Anadolu Fayı Boyunca Uyuşmayan Yapılar İçin Uygulamalar

A.M. Celal Şengör, S. Büyükkaşıkoğlu, N. Canıtez

(3476 KB)

Kuzey Anadolu Fay Zonundaki Anlaşılmaz Yapıların Tektonik Yorumları

P. L. Hancock, A. Barka

(3476 KB)

TJK`dan Haberler

(3209 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için