TMMOB Odalar 03 Aralık 2023, Pazar

YERYUVARI VE İNSAN

Sayı: 7/4   Yıl: ŞUBAT 1983

İçindekiler

İçindekiler

(2169 KB)

Yeryuvarı ve İnsan

(1821 KB)

Yerkürenin Yaşı

Volkan Ş. Ediger

(6796 KB)

İz Fosiller ve İz Bilim

S. Özer

(9805 KB)

Konya Yöresi Obrukları

N. Güldalı, F. Şaroğlu

(5235 KB)

Yeryüzünü Algılayan Yeni Gözler

İ. Durmaz

(4054 KB)

Falkland, Petrol Aramacılığının İlginç Hedefi

J.C. Mc Caslin

(5721 KB)

Güvem Üst Miyosen Göl Balıkları

Ü. Özdemir

(2304 KB)

Türkiye`de Bazı Melanj Birimlerinin Kökeni ve Tektonik Konumu

İ. Özkaya

(5186 KB)

Batı Anadolu`da Granitik İntrüzyonlar: Yörenin Jeodinamiğine Bir Katkı

E. Bingöl, M. Delaloye, G. Ataman

(5186 KB)

Türkiye Toros Üst Fasiyesinde Milloliporidae (Foraminifera) II ek Mikrofauna

L. Zaninetti, D. Altıner, Z. Dağer, B. Ducret

(5186 KB)

Güney Türkiye`de Variskan ve Erken Alpin Tektoniğin Önemi

E. Demirtaşlı

(5186 KB)

Antalya Naplarındaki Üst Triyas Yaşlı Alkalen Denizaltı Volkanizması ve Eşlik Eden Çökeller

J. Marcoux, T. Juteau

(5186 KB)

Ankara Melanjı: Tetis Kapanışını Belirlemede Önemli Bir Unsur

U. Çapan, J. P. Lauer, H. Whitechurch

(5186 KB)

Doğu Toros Kuşağında (Malatya-Elazığ Bölgesi, Türkiye) Okyanus Havzaları, Yitimler ve Üzerlemeler

A. Michard, H. Whitechurch, L.E. Ricou, R. Montigny, E. Yazgan

(5186 KB)

Haberler

(4220 KB)

TJK`dan Haberler

(3019 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için