TMMOB Odalar 03 Aralık 2023, Pazar

YERYUVARI VE İNSAN

Sayı: 7/1   Yıl: MAYIS 1982

İçindekiler

İçindekiler

(2215 KB)

Yeryuvarı ve İnsan

(1933 KB)

Kozak (İzmir-Bergama) Çevresinde Sıcak Gerdanlık

Servet Yılmazer

(2297 KB)

Azerbeycan`nın Çamur Volkanları

Adnan İnan

(3169 KB)

Enerji Sorununa Yeni Bir Çözüm Güneş, Tuz ve Su

Review`dan

(3396 KB)

Son Slaydı Önce Yap

E. A. Shinn

(5368 KB)

Türkiye`nin Tetis Gelişimi Bir Levha Tektoniği Yaklaşımı

A.M.C. Şengör ve Y.Yılmaz

(3097 KB)

Jura Öncesi Yaşlı Yitim Karmaşığı, Kuzey Anadolu, Türkiye

O. Tekeli

(2222 KB)

Kuzeybatı Türkiye`nin Kabuk ve Üst Manto Yapısıyla İlgili Bir Çalışma

A. Necioğlu, B. Maddison, N. Türkelli

(2222 KB)

Kuzeydoğu Türkiye Lahanos ve Kızılkaya Masif Sülfid Yataklarının Mineralojisi, Dokuları ve Kuroko Cevherleriyle Benzerlikleri

C.H.B. Leitch

(2255 KB)

Hazro (Türkiye) Sahasında Arap Platformu Palezoyik Formasyonlarının Stratigrafisi Üzerine Yeni Veriler

J.M. Fontaine, C. Howard, C. Brunton, M. Lys, R. Rauscher, Ö. Balkaş

(2255 KB)

Yerbilimlerinin Eğitim ve Uygulamasında Kopukluk

(3367 KB)

Türkiye`de Jeotermal Enerji Çalışmalarının Gerektirdiği Personel Eğitimi

Jeotermal Enerji Derneği

(4243 KB)

Maden Yasası Tasarısında Jeoloji Mesleğinin Yer Alması

A. Gözen

(2234 KB)

H.E.A.T. Simpozyumu

Pınar O. Yılmaz, M. Yılmaz Savaşçın

(3155 KB)

Serbest Jeoloji Mühendisliği Bürolarının Tanımı ve Tescili Yönetmeliği

(2098 KB)

Doğu Akdeniz`in Jeolojik Evrimi

(2098 KB)

A. Maucher`in ardından

O.Ö. Dora

(3308 KB)

ICSEM Kongresi

(2279 KB)

Yerkabuğu Hareketlerinin Ölçülmesinde Jeodinamik Program

(2279 KB)

Avrupa Tektonik Haritası

(2279 KB)

Avrupa`nın İlk Sakinleri

(2279 KB)

Türkiye Palinoloji Komitesi Yönetmeliği

(3068 KB)

Petrol Kongresi 1982

(2311 KB)

Dünya Enerji Konferansı Türk Milli Komitesi Genel Kurulu

(2311 KB)

Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Genel Kurulu

(2311 KB)

Türkiye Palinoloji Komitesi Genel Kurulu

(2311 KB)

Toplantılar Takvimi

(2123 KB)

36. Bilimsel ve Teknik Kurultay

(3265 KB)

Yeni Yönetim Kurulumuz

(3461 KB)

Bilimsel ve Teknik Kurullar

(2506 KB)

Bahar Dönemi Konferans Dizisi

(2345 KB)

En İyi Staj Raporu Yarışması

(2345 KB)

37. Türkiye Jeolojik Bilimsel ve Teknik Kurultayı

(2012 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için