TMMOB Odalar 03 Aralık 2023, Pazar

YERYUVARI VE İNSAN

Sayı: 6/1-2   Yıl: ŞUBAT/MAYIS 1981

İçindekiler

İçindekiler

(2415 KB)

Yeryuvarı ve İnsan

(2093 KB)

Düşten Karabasana Yiten St. Helens`in Öyküsü

Murat Erendil

(3135 KB)

Kuzey Türkiye`de Jura Sonu Öncesi Okyanus Kalıntıları Permiyen-Triyas Paleo-Tetis Parçaları

A.M. Celal Şengör, Yücel Yılmaz, İhsan Ketin (Çeviren İ. Enver Altınlı)

(6681 KB)

Çevremizdeki Tehlike Asbest

Ali Uygun

(3610 KB)

Borat Mineralleri Madenciliğinde Artıklar ve Çevre Kirlenmesi

Salih Gök

(4006 KB)

Bitümlü Şeyl ve Türkiye`deki Bitümlü Şeyl Yataklarından Yararlanma Olanakları

Mehmet F. Akkuş

(6177 KB)

Rudist Yığışımlarının Petrol Açısından Önemi

Sacit Özer

(3516 KB)

Petrolde Ana Kaya ve Sürekli Göç Modeli İçerisindeki Yeri

L. Tufan Erdoğan, Azat Akgül

(3896 KB)

Piroklastik Gereçlerin Adlamasına İlişkin 1979`daki Gelişmeler

Çeviren: Ali Yılmaz

(2847 KB)

Alpin Akdeniz Kıvrım Kuşağı Merkez Kesiminin Metalojenisi

Çeviren: Vedat Oygür

(5688 KB)

Yerbilimlerinde Emeği Geçenler

Dr. Cahit, Erentöz, Prof. Dr. Galip Sağıroğlu, Prof. Dr. Ekrem Göksu

(2571 KB)

İnsana Giden Yollar: Australopithecienler II

İbrahim Tekkaya

(4781 KB)

Karbonat Kayalarında Diyajenez

Naci Görür

(3917 KB)

Yabancı Ülkelerde Yerbilimleri

Çeviren: M. Cemal Göncüoğlu

(2256 KB)

Endüstriyel Hammaddeler: Endüstriyel Mineraller ve Kayalar

Ö. Çetin Karaağaç

(4467 KB)

Refrakter Hammaddeler

Nihat Apaydın

(4949 KB)

Penrose Konferansı Raporu Melanjlar

E.A. Silver, E.C. Beutner (Çeviren: Ussal Z. Çapan)

(3525 KB)

Notre Dame Körfezi Üst Ordovisiyen Filişindeki Ofiyolitik Kırıntılar ve Bunların Batı Newfoundland`in Tektonik Evrimindeki Önemi

K. Douglas Nelson, John F. Casey (Çeviren: M. Yılmaz Katı)

(3501 KB)

Yerbilimleri Dil Köşesi

İ. Enver Altınlı

(2610 KB)

Bazı Petrografi ve Mineraloji Terimleri

TJK Yerbilim Terimleri Bilimsel Teknik Kurulu

(2564 KB)

Fotoğrafçılık: Fotoğraf Çekim Tekniği

Erhan Köküöz

(3035 KB)

Yitirdiklerimiz

(2040 KB)

Yayın Tanıtma

(2590 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için