TMMOB Odalar 08 Aralık 2023, Cuma

YERYUVARI VE İNSAN

Sayı: 5/3-4   Yıl: AĞUSTOS/KASIM 1980

İçindekiler

İçindekiler

(2340 KB)

Yeryuvarı ve İnsan

(2530 KB)

Görüşler: Dünün ve Yarının Jeologu

İ. Enver Altınlı

(2748 KB)

Saha Jeolojisi ve Yapısal Jeoloji

İ. Enver Altınlı

(3366 KB)

Neleri Tartışıyorlar

Tahir Öngür

(2813 KB)

Yerbilimlerini Mektebi Tıbbıyede İlk Kez Türkçe Okutan Hoca İbrahim Lütfi Paşa

A. Kemal Erguvanlı

(4030 KB)

İnsana Giden Yollar: Australopitecienler-I

İbrahim Tekkaya

(4281 KB)

Türkiye`nin Dev Ammonit`leri ve Yaşam Ortamları

Mükerrem Türkünal

(2490 KB)

Yüksek Basınç Mineral Parajenezleri

Cemal Göncüoğlu

(6604 KB)

Tetis Kabuğunun Kuzeyden Güneye olan Bindirmesinden Önceki Yitimler

J.F. Parrot, H. Whitechurch (Çeviren: Güner Ünalan)

(5567 KB)

Tetis Kuşağında Ofiyolitlerle İlişkili Metamorfitlerin Kökeni

N.H. Woodcock, A.H.F. Robertson (Çeviren: M. Cemal Göncüoğlu)

(4168 KB)

Doğu Anadolu Volkanizmasının Neotektonik Önemi

Gültekin Savcı

(3690 KB)

St. Helen Yanardağı Püskürmesi

Tahir Öngür

(2561 KB)

Yerısıl Dizgelerde Hidrotermal Alterasyon

Tahir Öngür

(5200 KB)

Kayseri Dolaylarındaki Kitle Hareketleri Ayvazhacı Yerkayması

Caner Zanbak, Mustafa Erdoğan

(4038 KB)

Türkiye 2. Mühendislik Jeolojisi Simpozyumu

(2533 KB)

Büyük Projeler Güneydoğu Anadolu Projesi

Erhan Köküöz

(7245 KB)

Yerbilimlerinde Emeği Geçenler

Doç. Dr. Sadrettin Alpan, Mükerrem Türkünal, Prof. Kazım Ergin

(3270 KB)

Fotoğrafçılık

Erhan Köküöz

(2696 KB)

Türkiye`de Evaporitler

Ali Uygun

(4394 KB)

Madenlerin Tarihçesi: Medeniyetin İlk Işığında Metalurji

J.R. Poss (Çeviri: Erol Berker)

(3223 KB)

Vanadyum

Mehmet C. Yıldız

(4603 KB)

Yeni Bir Vanadyum Minerali Schreyerit (V2 Ti3 O9)

Çeviren: Erol Alkanoğlu

(2086 KB)

Yabancı Ülkelerde Yerbilimleri Belçika`da Yerbilimleri

P. Boonen (Çeviren: Cemal Güncüoğlu)

(2220 KB)

Bolivya`da Jeolojinin Gelişimi

Victor Ricaldi (Çeviren: Tahir Öngür)

(2151 KB)

Yitirdiklerimiz

(1978 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için