TMMOB Odalar 05 Aralık 2023, Salı

HABER BÜLTENİ

Sayı: 2013/4   Yıl: ARALIK 2013

İçindekiler

İçindekiler

(39 KB)

Başyazı

(382 KB)

Kuraklık kapıda mı?

(1734 KB)

Yolsuzluk Duble Yol Oldu!

Dündar ÇAĞLAN

(453 KB)

“Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz. Bu Pisliği Halk Temizler” Şiarıyla, “Özgürlük, Barış, Demokrasi, Adalet ve Emek” Mitingi, Ankara’da Gerçekleştirildi

(731 KB)

Anlatamam

Arzu ÇAĞLAYAN

(428 KB)

Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı Kadınlar, TMMOB Kadın Kurultayı’nda Buluştu

(322 KB)

AKP’nin Odalarımıza Saldırısı, Bakanlar Kurulu Kararları İle Devam Ediyor!

(48 KB)

İdari ve Mali Denetime Karşı Dava Açıldı

(340 KB)

TMMOB’dan Basın Açıklaması

6495 Sayılı ‘Torba Kanunu’nun İptali İçin Anayasa Mahkemesi’ne Başvuruldu

‘Yapı Güvenliği Denetim Dışı!’ ‘Jeoloji Mühendisleri Yapı Denetimine’ Temalı Kampanya Düzenledik

(231 KB)

TMMOB Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi Yayımlandı

(316 KB)

II. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı Gerçekleştirildi

(379 KB)

II. Sondaj Sempozyumu Ankara’da Yapıldı

(985 KB)

Odamız, 28 Aralık 2013 Tarihinde Meydana Gelen Antalya Depremi İle İlgili Bir Basın Açıklaması Yaptı

(436 KB)

19 Eylül Dayanışma Günü’nde Basın Açıklamaları Yapıldı

(1015 KB)

Atag 17. Toplantısı Antalya’da Gerçekleştirildi

(1043 KB)

Kütahya Gümüşköy’de Atık Depolama Barajı ile İlgili Dava Sonucu Kütahya-Gümüşköy İzleme Platformu Tarafından Değerlendirildi

(662 KB)

Oda Danışma Kurulu Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

(438 KB)

DİSK, KEKS, TMMOB, TTB: Türkiye AKP Eliyle Ortadoğu Bataklığına Sürüklenmeye Devam Ediyor!

(454 KB)

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri Törenle Açıldı

(419 KB)

MTA Eski Genel Müdürü, Mustafa Sıtkı Sancar’ın ‘Yaşamım’ İsimli Anı Kitabı Üzerine

Tandoğan ENGİN

(79 KB)

Afşin-Elbistan Heyelanlarının Ardından 3 Yıl Geçti

(259 KB)

JMO Günce

(57 KB)

Kısa Haberler

(407 KB)

Şube Günceleri

(99 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için