TMMOB Odalar 28 Kasım 2023, Salı

HABER BÜLTENİ

Sayı: 2002/3-4   Yıl: 2002

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(1320 KB)

BAŞYAZI

(134 KB)

HABER

Enerji Piyasası Düzenlemeleri Tamamlanıyor Petrol Sektöründe Dayatılan Yasal Düzenlemeler Sempozyumu

(2424 KB)

3213 Sayılı Maden Kanunu Değişiklik Tasarısı Hakkında Değerlendirme Raporu

(146 KB)

Batman İli Yerel Yönetimler İmar Planlama ve Uygulamaları Eğitim Semineri

(685 KB)

Ulusal Deprem Politikaları Paneli

(490 KB)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin 20. Yılı Etkinliklerle Kutlandı

(59 KB)

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimseli Teknik Kurul'dan Haberler

(59 KB)

Söyleşiler

(504 KB)

Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı

(88 KB)

Köy Hizmetlerinde Mühendislerin Zaferi

(81 KB)

Dava Edilen Yönetmelik Maddelerinin İptali Kararı Çıktı

(125 KB)

Yeni Şubelerimiz Geçici Yönetim Kurulları Belirlendi

(76 KB)

TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

(612 KB)

55. Kurultayımızın Mali Yönden Değerlendirmesi

(144 KB)

Saymanın Sayabildikleri

(554 KB)

ŞUBE VE TEMSİLCİLİK HABERLERİ

(4865 KB)

Enerji Sektöründe Piyasa Yasaları

(144 KB)

Diri Fiyatlar Etrafında Tampon Bölge [Emniyetli Kuşak] Oluşturma Esasları-Fay Yasası

(1057 KB)

Yer Bilimleri Araştırmaları ve Bu Araştırmaların Eğitime Odaklanması

(113 KB)

Avrapa Birliği-Türkiye ve Mühendisler

(139 KB)

Eşitlik, Özgürlük ve Demokrasi Savunucuları AB'ye Mahkum mu? AB/Kopenhag Kriterleri Üzerine Bir Yaklaşım

(168 KB)

Afetler Yasa Tasarısı ve Jeolojik Hizmetler

(125 KB)

Türkiye'nin Endüstri Mineralleri Potansiyeline Toplu Bir Bakış

(150 KB)

Türkiye Mermerciliği ve Jeoloji Mühendisliğinin Yeri

(1962 KB)

Suya Gömülen Tarihimiz ve Doğal Zenginliğimiz [Hasankeyf ve Munzur)

(3000 KB)

Afetler Kaderimiz Değildir

(169 KB)

Basına ve Kamuoyuna:3213 Sayılı Maden Kanunu Değişiklik Tasarısı île ilgili olarak

(197 KB)

Bir Kez Daha Uyarıyoruz! Doğal Afet Kriterleri Avrupa Birliği Kriterlerinden Daha Acil ve Yaşamsaldır!

(1429 KB)

Basına ve Kamuoyuna Amerikan Saldırganlığının Ardında Irak'tan Elde Edilecek Yüksek Kazanç Var!

(88 KB)

JICA İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgelendirme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Eksik-Sıradan ve İstanbul Halkını Yanıltacak Bir Çalış

(108 KB)

Bir Portre Bir Yaşam: Prof. Dr. Mehmet Topkaya

(627 KB)

Şahin'im

(389 KB)

M. Şahin Tüfekçi'nin Ardından

(81 KB)

Prof. Dr. Orhan Kaya'nın Ardından

(211 KB)

Orhan Kaya'nın Ardından

(95 KB)

YENİ KİTAP

(1423 KB)

Odamız Yayınları

(978 KB)

Ece Ayhan Kimdir

(368 KB)

Güle Güle Çeşm-i Siyahım

(235 KB)

DUYURU

(557 KB)

JMO Güncesi

(81 KB)

Yeni Üyelerimiz

(121 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için