TMMOB Odalar 21 Ocak 2021, Perşembe

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 63/3   Yıl: 2020 AĞUSTOS Cilt 63 Sayı 3

İçindekiler

KÜNYE

(135 KB)

İÇİNDEKİLER

(93 KB)

Büyük Menderes Grabeni`nin Rolling Hinge (Yuvarlanan Reze) Modelinde Supra-Detachment (Sıyrılma Üstü) Havzadan Rift Havzasına Evrimi

(2388 KB)

Biga Yarımadası`nda Sakarya Zonunun Prekambriyen Metamorfik Kayaları; Geç Ediyakaran Gondwanaland Aktif Kıta Kenarı

(1480 KB)

Seyitömer (Kütahya) Yöresinde Kömür-Bitümlü Marn Birlikteliğinin Çökelme Ortamı ve Organik Fasiyes Özellikleri

(1356 KB)

A New Contribution to the (IPC) Bouguer Map of a Gap Area in Mosul and Duhok Region (Iraq)

(975 KB)

Gölmarmara Fayı`nın Morfotektonik Evriminin CBS Tabanlı Yöntemlerle Araştırılması, Gediz Grabeni, Batı Anadolu

(2003 KB)

Kapadokya`nın Litolojik Yapısı ve Sınırları, Türkiye

(768 KB)

SAYI TAM DOSYASI

(8320 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için