TMMOB Odalar 21 Ocak 2021, Perşembe

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

Sayı: 91   Yıl: 2020 44/1 HAZİRAN ISSN 1016-9172

İçindekiler

Kapak

(394 KB)

Künye

(730 KB)

İçindekiler

(239 KB)

Güneyce Karayolu Tüneli Sağ Tüp Giriş ve Çıkış Bölümlerinin Jeoteknik ve Destek Sistemi Açısından İncelenmesi / Investigation of Right Tube Inlet and Outlet Sections of Güneyce Highway Tunnel in terms of Geotechnical and Support System

(1888 KB)

İki Farklı Örneklem Tekniği Kullanılarak Oluşturulan Heyelan Duyarlılık Haritalarının Frekans Oranı (FO) Yöntemi ile Karşılaştırılması / Comparison of the Landslide Susceptibility Maps Using Two Different Sampling Techniques with the Frequency Ratio

(12428 KB)

Menderes Masifi′nde Açılmış Açık Ocak Albit Madenindeki Bir Duraysızlığın Nedenlerinin Araştırılması ve Robotic Total Station Cihazı Kullanılarak Yenilme Öncesinde Şev Hareketlerinin İzlenmesi / Investigation of the Causes of an Instability i

(25769 KB)

Karabağlar (İzmir) Bölgesindeki Heyelanların Olası Yenilme Koşulları / Possible Failure Conditions of the Landslides in Karabağlar (İzmir)

(6128 KB)

Attepe - Elmadağ-Menteş–Karaçat Demir Sahalarında Yüzey Suyu-Yeraltı Suyu İlişkisinin Araştırılması / Investigation of Surface Water-Groundwater Interaction in Attepe - Elmadag-Mentes – Karacat Iron Fields

(5804 KB)

Tavas (Denizli) Ovası ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi / Hydrogeochemical Investigation of Tavas (Denizli) Plain and Its Vicinity

(11421 KB)

SAYI TAM DOSYASI

(8406 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için