TMMOB Odalar 03 Aralık 2023, Pazar

YERYUVARI VE İNSAN

Sayı: 8/2   Yıl: AĞUSTOS 1983

İçindekiler

İçindekiler

(2120 KB)

Yeryuvarı ve İnsan

(1875 KB)

Sarmasiyen Katı Üzerine Notlar

T. Özsayar

(4045 KB)

Karasal Tersiyer Biyostratigrafisindeki Gelişmeler

E. Ünay

(6238 KB)

Çökellerin Kayaca Dönüşümü ve Bu Kayaçlarda İkincil Değişimler: Diyajenez ve Metajenez

M. Karabıyıkoğlu

(9470 KB)

Kömür Oluşumunun Fiziksel ve Kimyasal Koşulları

F. Yağmurlu

(7989 KB)

Gelişmekte Olan Ülkelerde Madencilik ve Altyapı

H. J. Schippers (Çeviren: V. Oygür)

(3232 KB)

Toros Kuşağı Üzerindeki Beş Ofiyolit Masifinin Karşılaştırmalı Jeoloji ve Jeokimyası (Güney Türkiye)

U.Z. Çapan

(4434 KB)

Doğu Türkiye`nin Neotektoniği: Bir Çarpışma Zonunda Kabuksal Kısalma ve Kalınlaşma Üzerine Yeni Veriler

F. Şaroğlu, Y. Güner, W.S.F. Kidd, A.M.C. Şengör

(4434 KB)

Orta Ege Havzasının Üst Jura - Miyosen Süresindeki evrimi

M. Bonneau

(4434 KB)

Ege Bölgesindeki Eosen Orojenezi: Jeotektonik Görünüm

V. Jakobshagen

(4434 KB)

Haberler

(9325 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için