TMMOB Odalar 29 Haziran 2022, Çarşamba

Kuzey Anadolu Fayı'nın Trakya'da Oligosen'de Ve Orta Miyosen'de Aktif Olduğuna Dair

Bildiri Türü

Sözlü Bildiri

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

Kuzey Anadolu Fayı'nın Trakya'da Oligosen'de Ve Orta Miyosen'de Aktif Olduğuna Dair (732 KB)

Yazarlar
ARAL OKAY